Những câu hỏi mà nhà tuyển dụng sẽ hỏi khi phỏng vấn việc làm tiếng Trung tại Philippines?

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi thường gặp nhất khi các bạn muốn phỏng vấn Job tiếng Trung tại Phillipines. Và đây là câu hỏi mà hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn: 你介绍一下吧。Họ yêu cầu bạn giới thiệu về bản thân? Trong câu hỏi này thì các bạn nên

Continue Reading