Tổng quan

Công ty H&T, KCN An Dương, Hải Phòng Tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn.
♦Yêu cầu: tiếng trung 2 – 4 kỹ năng (tùy từng vị trí) và kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Email nhận CV: haiphuong.shr@gmail.com
Mobile: 0329042942