Tổng quan

Yêu cầu : Thành thạo tiếng Trung ( đã có kinh nghiệm về nhận sự >2 năm)

Mức lương : 14-17 triệu VND