Tổng quan

Yêu cầu:

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì, giấy, ưu tiên biết tiếng Hoa.

Mức lương:

Thỏa thuận tùy theo năng lực.