Tổng quan

Yêu cầu:

Nam, có kinh nghiệm sale, biết tiếng Hoa.

Mức lương:

Thỏa thuận tùy theo năng lực.

Địa chỉ văn phòng: Hai Bà Trưng – Hà Nội