Tổng quan

? ??̂?? ???̣̂?:
– Phiên dịch giữa nhân viên kỹ thuật (tiếng Trung) và công nhân (tiếng Việt) tại nhà máy- Dịch tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt
– Hỗ trợ nhân viên Việt Nam và các thành viên kỹ thuật Trung Quốc trong giao tiếp trong công ty

? ??̂? ??̂̀?:
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Tương đương HSK 5

?Đ?̣? đ??̂̉?: Phú Yên – Khu vực Nam Trung Bộ

? ??̛?̛??: 18 – 22 triệu ( Không bao ăn ở )

+++++++++++++++++++++++++
Mọi người vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau nhé
?thuydang@rgf-hragent.asia
035 395 6182