Pinyin bài 冰灯 trong Dazi.kukuw.com [P1]

Chào tất cả các bạn đã ghé thăm website Việc làm tiếng Trung của chúng tôi. Với nhu cầu việc làm tiếng Trung ngày càng nhiều,nhà tuyển dụng ngày càng khó tính hơn trong việc tuyển chọn nhân tài tiếng Trung về công ty của họ. Vì vậy trong phần thi phỏng vấn thì họ sẽ càng yêu cầu khắt khe hơn, một trong những yêu cầu đó là yêu cầu về tốc độ đánh máy tiếng Trung. Trong bài viết này Jobtiengtrung.com sẽ gửi đến các bạn những bài kiểm tra tốc độ đánh máy trên website được yêu cầu là dazi.kukuw.com.


Bài 1 : 冰灯

冰灯

                                                     Giao diện bài 冰灯 trên website dazi.kukuw.com  

冰灯是流行于中国北方的一种古老的民间艺术形式。因为独特的地域优势,黑龙江可以说是制作冰灯最早的地方。

Bīngdēng shì liúxíng yú zhōngguó běifāng de yī zhǒng gǔlǎo de mínjiān yìshù xíngshì. Yīnwèi dútè dì dìyù yōushì, hēilóngjiāng kěyǐ shuō shì zhìzuò bīngdēng zuìzǎo dì dìfāng.

传说在很早以前,每到冬季的夜晚,在松嫩平原上,人们总会看到三五成群的农夫和渔民喂马捕鱼,

Chuánshuō zài hěn zǎo yǐqián, měi dào dōngjì de yèwǎn, zài sōng nèn píngyuán shàng, rénmen zǒng huì kàn dào sānwǔ chéng qún de nóngfū hé yúmín wèi mǎ bǔ yú,

他们所使用的照明工具就是用冰做成的灯笼。这便是最早的冰灯。当时制作冰灯的工艺也很简单,

Tāmen suǒ shǐyòng de zhàomíng gōngjù jiùshì yòng bīng zuò chéng de dēnglóng. Zhè biàn shì zuìzǎo de bīngdēng. Dāngshí zhìzuò bīngdēng de gōngyì yě hěn jiǎndān,

把水放进木桶里冻成冰坨,凿出空心,放个油灯在里面,用以照明,冰罩挡住了凛冽的寒风,黑夜里便有了

Bǎ shuǐ fàng jìn mù tǒng lǐ dòng chéng bīng tuó, záo chū kōngxīn, fàng gè yóudēng zài lǐmiàn, yòng yǐ zhàomíng, bīng zhào dǎngzhùle lǐnliè de hán fēng, hēiyè lǐ biàn yǒule

不灭的灯盏,冰灯成了人们生活中不可缺少的帮手。后来,每逢新春佳节和上元之夜,人们又把它加以装饰,

Bù miè de dēngzhǎn, bīngdēng chéngle rénmen shēnghuó zhōng bùkě quēshǎo de bāngshǒu. Hòulái, měi féng xīnchūn jiājié hé shàng yuán zhī yè, rénmen yòu bǎ tā jiāyǐ zhuāngshì,

而成为供人观赏的独特的艺术表现形式。清代黑龙江外纪里对此有过详细的记载:上元,城中张灯五夜,

Ér chéngwéi gōng rén guānshǎng de dútè de yìshù biǎoxiàn xíngshì. Qīng dài hēilóngjiāng wài jì lǐ duì cǐ yǒuguò xiángxì de jìzǎi: Shàng yuán, chéngzhōng zhāng dēng wǔ yè,

村落妇女来观剧者,车声彻夜不绝。有镂五六尺冰为寿星灯者,中燃双炬,望之如水晶人。其时,

Cūnluò fùnǚ lái guān jù zhě, chē shēng chèyè bù jué. Yǒu lòu wǔliù chǐ bīng wèi shòuxing dēng zhě, zhōng rán shuāng jù, wàng zhī rú shuǐjīng rén. Qí shí,

冰灯在南方一些地方也相继出现过。乾隆嘉庆年间,四川诗人张问陶曾写过一首专门描写冰灯的诗,

Bīngdēng zài nánfāng yīxiē dìfāng yě xiāngjì chūxiànguò. Qiánlóng jiāqìng niánjiān, sìchuān shīrén zhāng wèn táo céng xiěguò yī shǒu zhuānmén miáoxiě bīngdēng de shī,

题名就叫冰灯,诗云:黑夜有炎凉,冰灯吐焰长。照来消热念,凿处漏寒光。影湿星沉水,神清月里霜。

Tímíng jiù jiào bīngdēng, shī yún: Hēiyè yǒu yánliáng, bīngdēng tǔ yàn zhǎng. Zhào lái xiāo rè niàn, záo chù lòu hánguāng. Yǐng shī xīng chén shuǐ, shén qīng yuè lǐ shuāng.

三冬足文史,底用探萤囊。南京诗人金德荣在被谪戍新疆巴里坤时,在其古风长诗巴里坤冰灯歌中也咏叹道:

Sān dōng zú wénshǐ, dǐ yòng tàn yíng náng. Nánjīng shīrén jīndéróng zài bèi zhé shù xīnjiāng bālǐ kūn shí, zài qí gǔfēng zhǎng shī bālǐ kūn bīngdēng gē zhōng yě yǒngtàn dào:

雪山高与天山接,上有万古不化雪。朔风一夜结作冰,裁雪妙手搏为冰。以矾入冰冰不化,

Xuěshān gāo yǔ tiānshān jiē, shàng yǒu wàngǔ bù huà xuě. Shuòfēng yīyè jié zuò bīng, cái xuě miàoshǒu bó wèi bīng. Yǐ fán rù bīngbīng bù huà,

以烛照冰光四射。五里之内尽通明,半月能教天不夜。元夕月轮照碧空,大千人入水晶宫。

Yǐ zhúzhào bīng guāng sì shè. Wǔ lǐ zhī nèi jǐn tōngmíng, bànyuè néng jiào tiān bú yè. Yuán xī yuè lún zhào bìkōng, dàqiān rén rù shuǐjīnggōng.

哈尔滨是中国冰雪艺术的摇篮,哈尔滨冰灯驰名中外,饮誉华夏。哈尔滨大规模有组织地制作和展出冰灯,

Hā’ěrbīn shì zhōngguó bīngxuě yìshù de yáolán, hā’ěrbīn bīngdēng chímíng zhōngwài, yǐnyù huáxià. Hā’ěrbīn dà guīmó yǒu zǔzhī dì zhìzuò hé zhǎn chū bīngdēng,

人们利用盆桶等简单模具,自然冷冻了千余盏冰灯和数十个冰花,于元宵佳节在兆麟公园展出,

Rénmen lìyòng pén tǒng děng jiǎndān mújù, zìrán lěngdòngle qiān yú zhǎn bīngdēng hé shù shí gè bīnghuā, yú yuánxiāo jiājié zài zhào lín gōngyuán zhǎn chū,

轰动全城,形成了万人空巷看冰灯的盛大场面。

Hōngdòng quán chéng, xíngchéngle wànrénkōngxiàng kàn bīngdēng de shèngdà chǎngmiàn.

至今许多老哈尔滨人回想起来仍然记忆犹新,感慨万千。这也是我国第一个有组织有领导的冰灯游园会。

Zhìjīn xǔduō lǎo hā’ěrbīn rén huíxiǎng qǐlái réngrán jìyì yóu xīn, gǎnkǎi wàn qiān. Zhè yěshì wǒguó dì yī gè yǒu zǔzhī yǒu lǐngdǎo de bīngdēng yóuyuánhuì.

当时就有人即兴作词,来形容这万人空巷、盛极一时的今古奇观:灯节,灯节,玉树冰灯明月。

Dāngshí jiù yǒurén jíxìng zuòcí, lái xíngróng zhè wànrénkōngxiàng, shèng jí yīshí de jīn gǔ qíguān: Dēngjié, dēngjié, yùshù bīngdēng míngyuè.

人山人海兴浓,园北园南烛红。红烛,红烛,普照万民同乐。冰灯是黑土地的特产,是黑龙江人的骄傲。

Rénshānrénhǎi xìng nóng, yuán běi yuán nán zhú hóng. Hóng zhú, hóng zhú, pǔzhào wànmín tóng lè. Bīngdēng shì hēi tǔdì de tèchǎn, shì hēilóngjiāng rén de jiāo’ào.

从盆制冰景到一年一度大规模的冰灯游园会,哈尔滨冰灯艺术日趋成熟,它的影响和辐射早已使其驰名世界,

Cóng pén zhì bīng jǐng dào yī nián yīdù dà guīmó de bīngdēng yóuyuánhuì, hā’ěrbīn bīngdēng yìshù rìqū chéngshú, tā de yǐngxiǎng hé fúshè zǎoyǐ shǐ qí chímíng shìjiè,

风靡海内外。勤劳智慧的冰城人民进一步挖掘冰雪热能,开发冰雪资源,以蜚声中外的冰灯游园会为中心,

Fēngmí hǎi nèiwài. Qínláo zhìhuì de bīng chéng rénmín jìnyībù wājué bīngxuě rènéng, kāifā bīngxuě zīyuán, yǐ fēishēng zhōngwài de bīngdēng yóuyuánhuì wéi zhōngxīn,

推出了包含艺术体育文化旅游经贸的哈尔滨冰雪节,把让人畏惧的冰雪变成了宝贵的自然资源,

Tuīchūle bāohán yìshù tǐyù wénhuà lǚyóu jīngmào de hā’ěrbīn bīngxuě jié, bǎ ràng rén wèijù de bīngxuě biàn chéngle bǎoguì de zìrán zīyuán,

给冰城之冬增添了盎然的春意。

Gěi bīng chéng zhī dōng zēngtiānle àngrán de chūnyì.

以后每年的冰雪节,便成为哈尔滨人民特有的地方性传统节日,北方人改变了足不出户的猫冬习惯,

Yǐhòu měinián de bīngxuě jié, biàn chéngwéi hā’ěrbīn rénmín tèyǒu dì dìfāng xìng chuántǒng jiérì, běifāng rén gǎibiànle zú bù chū hù de māo dōng xíguàn,

开始参加各种冰雪活动,哈尔滨之冬不再寂寞,哈尔滨的冬天热了起来。

Kāishǐ cānjiā gè zhǒng bīngxuě huódòng, hā’ěrbīn zhī dōng bù zài jìmò, hā’ěrbīn de dōngtiān rèle qǐlái.


 

Góc Hỏi Đáp