Pinyin bài 咖啡文化 trong Dazi.kukuw.com [P3]

Chào tất cả các bạn đã ghé thăm website Việc làm tiếng Trung của chúng tôi. Với nhu cầu việc làm tiếng Trung ngày càng nhiều,nhà tuyển dụng ngày càng khó tính hơn trong việc tuyển chọn nhân tài tiếng Trung về công ty của họ. Vì vậy trong phần thi phỏng vấn thì họ sẽ càng yêu cầu khắt khe hơn, một trong những yêu cầu đó là yêu cầu về tốc độ đánh máy tiếng Trung. Trong bài viết này Jobtiengtrung.com sẽ gửi đến các bạn những bài kiểm tra tốc độ đánh máy trên website được yêu cầu là dazi.kukuw.com.


♥Trong bài viết lần này, Jobtiengtrung.com sẽ gửi đến bạn bản pinyin bài 咖啡文化:

 

据史料记载,1884年咖啡在台湾首次种植成功,从而揭开了咖啡在中国发展的序幕。

Jù shǐliào jìzǎi,1884 nián kāfēi zài táiwān shǒucì zhòngzhí chénggōng, cóng’ér jiē kāile kāfēi zài zhōngguó fāzhǎn de xùmù.
大陆地区最早的咖啡种植则始于云南,是在20世纪初,一个法国传教士将第一批咖啡苗带到云南的宾路川县。

Dàlù dìqū zuìzǎo de kāfēi zhòngzhí zé shǐ yú yúnnán, shì zài 20 shìjì chū, yīgè fàguó chuánjiào shì jiāng dì yī pī kāfēi miáo dài dào yúnnán de bīn lù chuān xiàn.
在以后的近百年里,咖啡种植在幅员辽阔的中国也只是“星星点点”。

Zài yǐhòu de jìn bǎinián lǐ, kāfēi zhòngzhí zài fúyuán liáokuò de zhōngguó yě zhǐshì “xīngxīng diǎndiǎn”.
然而,近年来咖啡种植和消费的发展愈来愈为世界所瞩目。

Rán’ér, jìnnián lái kāfēi zhòngzhí hé xiāofèi de fǎ zhǎn yù lái yù wèi shìjiè suǒ zhǔmù.
富来高、麦斯威尔、雀巢、哥伦比亚等咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂,

Fùlái gāo, mài sī wēi ěr, quècháo, gēlúnbǐyǎ děng kāfēi gōngsī fēnfēn zài zhōngguó shèlì fēn gōngsī huò gōngchǎng,
为中国市场提供品种更优、价格更优的产品。

wéi zhōngguó shìchǎng tí gòng pǐnzhǒng gèng yōu, jiàgé gèng yōu de chǎnpǐn.
作为西方生活方式的一部分,咖啡已正式进入中国人的家里和生活:

Zuòwéi xīfāng shēnghuó fāngshì de yībùfèn, kāfēi yǐ zhèngshì jìnrù zhōngguó rén de jiālǐ hé shēnghuó:
北京、上海、广州等大城市的咖啡馆伴随着咖啡文化的成长也如雨后春笋般出现,

Běijīng, shànghǎi, guǎngzhōu děng dà chéngshì de kāfēi guǎn bànsuízhe kāfēi wénhuà de chéngzhǎng yě rú yǔhòuchūnsǔn bān chūxiàn,
成为青年人新的消费时尚,装点着都市风情。

chéngwéi qīngnián rén xīn de xiāofèi shíshàng, zhuāngdiǎnzhe dūshì fēngqíng. Zài zhōngguó, rénmen yuè lái yuè ài hē kāfēi.
在中国,人们越来越爱喝咖啡。

Zài zhōngguó, rénmen yuè lái yuè ài hē kāfēi.
随之而来的“咖啡文化”充满着生活的每个时刻。

Suí zhī ér lái de “kāfēi wénhuà” chōngmǎnzhe shēnghuó de měi gè shíkè.
无论在家里、还是在办公室、或是各种社交场合,人们都在品着咖啡:它逐渐与时尚|现代生活联系在一起。

Wúlùn zài jiālǐ, háishì zài bàngōngshì, huò shì gè zhǒng shèjiāo chǎnghé, rénmen dōu zài pǐnzhe kāfēi: Tā zhújiàn yǔ shíshàng |xiàndài shēnghuó liánxì zài yīqǐ.
遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方。

Biànbù gèdì de kāfēi wū chéngwéi rénmen jiāotán, tīng yīnyuè, xiūxí de hǎo dìfāng.

 

Góc Hỏi Đáp