Bộ tài liệu luyện thi HSK Standard Course (HSK1 đến HSK6)

Tải miễn phí bộ tài liệu luyện thi HSK Standard Course rất hữu ích cho các bạn đang ôn thi HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, HSK5, HSK6


Chào các bạn, bên cạnh các bộ đề thi HSK mẫu HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, HSK5, HSK6, các bạn luyện thi HSK có thể tham khảo thêm một số tài liệu rất hữu ích khác phục vụ cho quá trình luyện thi HSK của mình. Một trong các bộ tài liệu thi HSK Tiếng Trung Ánh Dương đã giới thiệu là bộ HSK Breakthrough Exercises gồm 4 tập tương ứng với các trình độ HSK1 đến HSK4.

 

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi cung cấp thêm cho các bạn bộ tài liệu HSK Standard Course gồm 6 tập, tương ứng với trình độ HSK1 đến HSK6.

 

 

Tài liệu luyện thi HSK1

 

Bài tập: HSK Standard Course 1 Workbook

Tập viết: HSK Standard Course 1 Character Book

Giáo trình: HSK Standard Course 1 Textbook

MP3 giáo trình: HSK1 MP3 Audio Textbook

MP3 bài tập: HSK1 MP3 Audio Workbook

 

Tài liệu luyện thi HSK2

Bài tập: HSK Standard Course 2 Workbook

Giáo trình: HSK Standard Course 2 Textbook

Tập viết: HSK Standard Course 2 Character book

MP3 giáo trình: HSK2 MP3 Audio Textbook

MP3 bài tập: HSK2 MP3 Audio Workbook

 

Tài liệu luyện thi HSK3

 

Bài tập: HSK Standard Course 3 Workbook

Giáo trình: HSK Standard Course 3 Textbook

MP3 giáo trình: HSK3 MP3 Audio Textbook

MP3 bài tập phần 1: HSK3 MP3 Audio Workbook (p1)

MP3 bài tập phần 2: HSK3 MP3 Audio Workbook (p2)

 

Tài liệu luyện thi HSK4

 

Bài tập quyển thượng: HSK Standard Course 4A Workbook

Bài tập quyển hạ: HSK Standard Course 4B Workbook

Đọc Thêm:  Cách kiểm tra tốc độ đánh máy tiếng Trung như thế nào?

Giáo trình quyển thượng: HSK Standard Course 4A Textbook

Giáo trình quyển hạ: HSK Standard Course 4B Textbook

MP3 giáo trình quyển thượng: HSK4 MP3 Audio Textbook 4A

MP3 giáo trình quyển hạ: HSK4 MP3 Audio Textbook 4B

MP3 bài tập quyển thượng: HSK4 MP3 Audio Workbook 4A

MP3 bài tập quyển hạ: HSK4 MP3 Audio Workbook 4B

 

Tài liệu luyện thi HSK5

 

Bài tập: HSK Standard Course 5A Workbook

Giáo trình quyển thượng: HSK Standard Course 5A Textbook

Giáo trình quyển hạ: HSK Standard Course 5B Textbook

Đáp án: biaozhun_jiaocheng_hsk5a_lianxi_luyin_wenben_daan.pdf

MP3 giáo trình quyển thượng: HSK5 MP3 Audio Textbook 5A

MP3 giáo trình quyển hạ: HSK5 MP3 Audio Textbook 5B

MP3 bài tập: HSK5 MP3 Audio Workbook

 

Tài liệu luyện thi HSK6 (đang cập nhật)

 

HSK Standard Course 6A Workbook

HSK Standard Course 6A Textbook

Tài Liệu Tiếng Trung

Trả lời