Du lịch bụi Manila

Đây là những kinh nghiệm mình tổng hợp lại được trong thời gian làm việc tại Philippines, cụ thể là tại thủ đô Manila: ♦ Tổng quan về thủ đô Manila-Philippines : Manila là thủ đô và là thành phố lớn thứ nhì của Philippines. Đây là một trong 16 thành phố thuộc Vùng đô thị Manila với tổng

Continue Reading