• Tổ trưởng PQC/FQC

  Công ty Billion Max Việt Nam
  Anywhere
  • Toàn thời gian
  • Đã đăng 2 năm trước
 • Trưởng bộ phận IQC

  Công ty Billion Max Việt Nam
  • Toàn thời gian
  • Đã đăng 2 năm trước
 • Trưởng bộ phận QA

  Công ty Billion Max Việt Nam
  Anywhere
  • Toàn thời gian
  • Đã đăng 2 năm trước