• Phiên dịch/Trợ lý tiếng Trung

    Công ty TNHH LITE ON Việt Nam LITEON chuyên sản xuất bản mạch, linh kiện điện tử
    • Toàn thời gian
    • Đã đăng 3 tháng trước