Tổng quan

CÔNG TY CP TRUNG HẢI NGHỆ AN GROUP/ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ TM TRUNG HẢI NGHỆ AN.

Là Công ty khai thác và sản xuất bột đá trắng siêu mịn có công suất lớn nhất Việt Nam.

– Sở hữu 5 mỏ đá trắng lớn nhất Quỳ Hợp, 2 nhà máy sản xuất bột đá công suất lớn nhất Việt Nam

– Trụ sở chính công ty ở Quỳ Hợp, Nghệ An, với 3 văn phòng kinh doanh ở TP Vinh, TP Hà Nội và TP HCM.

About CÔNG TY CP TRUNG HẢI NGHỆ AN GROUP

CÔNG TY CP TRUNG HẢI NGHỆ AN GROUP/ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ TM TRUNG HẢI NGHỆ AN.

Là Công ty khai thác và sản xuất bột đá trắng siêu mịn có công suất lớn nhất Việt Nam.

- Sở hữu 5 mỏ đá trắng lớn nhất Quỳ Hợp, 2 nhà máy sản xuất bột đá công suất lớn nhất Việt Nam

- Trụ sở chính công ty ở Quỳ Hợp, Nghệ An, với 3 văn phòng kinh doanh ở TP Vinh, TP Hà Nội và TP HCM.