Tổng quan

Mô tả chi tiết công việc
– Tiếp nhận và kiểm soát chi phí, tạm ứng, bảo hiểm
– Ghi nhận giá vốn hàng nhập khẩu, thanh toán thuế hải quan
– Lên kế hoạch thanh toán đúng hạn và hợp lý theo chế độ thanh toán
– Quản lý hàng tồn kho
– Ghi nhận và kiểm kê TSCĐ, CCDC
– Quản lý hợp đồng mua vào
– Làm thủ tục ngân hàng
– Làm thủ tục thuế khi cần thiết
– Hỗ trợ chốt sổ cuối kỳ
+ Kiểm tra bất thường của công nợ phải trả
+ Trích trước chi phí lớn, hàng chưa về kịp
+ Kiểm tra, kiểm đếm bảng kê hóa đơn đầu vào
Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
– Nữ tuổi từ 28-36
– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kế toán công nợ
– Trình độ Trung cấp trở lên
– Tiếng Trung tốt, nghe, nói, đọc, đánh máy
Mô tả
Ngành nghề việc làm:Kế toán / Kiểm toán
Biên phiên dịch / Thông dịch viên
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh , Quận 11
Trình độ học vấn: Trung cấp
Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Tuổi: 28-36
Giới tính: Nữ