Tuyển Sale Marketing làm việc tại Dubai

Sale Marketing là gì? Mọi người cũng đã đoán ra được Sale Marketing là gì? Sales là việc bạn phải đàm phán, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của doanh nghiệp. Còn Marketing là hoạt động dài hơi hơn, công việc của Markting là phải nghiên cứu thị trường, tiếp thị quảng bá sản phẩm và duy trì mối

Continue Reading