Tài liệu song ngữ ANH-TRUNG cơ bản cho người mới bắt đầu

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích cho những bạn muốn luyện tập song song Tiếng Anh và Tiếng Trung. Nội dung cuốn sách bắt đầu từ những câu thoại đơn giản nhất, những câu đối thoại hàng ngày. Bạn cần luyện tập thường xuyên để đạt được hiểu quả cao nhất có thể

Continue Reading