Tuyển dụng tài vụ – xuất nhập khoản làm việc tại Philippines

Vị trí: Tài vụ(Trung Quốc/Việt Nam/ Đài Loan) -Nội dung công việc: xuất nhập khoản, sắp xếp bảng biểu,quản lý thẻ ngân hàng.-Địa điểm: Pasay,Manila -Vặn phòng tại toà: Eastfield, Pasay -Kí túc xá : Breeze và Radiace,4 người/ phòng, giường tầng -Thời gian làm việc: 9h/ ca, bao gồm giờ ăn, 3 ca đảo,15-30

Continue Reading